Η ανατροπή της αποτυχίας

Όπως αναφέρθηκε στη Φύση, δύο κορυφαίοι οικολόγοι καλούν τους συναδέλφους τους να δημοσιεύσουν αρνητικά αποτελέσματα μελέτης. Ο Richard Hobbs, ένας βιολόγος φυτών και ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Restoration Ecology, εξήγησε στη Φύση: Το θέμα της «επιτυχίας» στην αποκατάσταση έχει συζητηθεί ενεργά τα τελευταία χρόνια, αλλά μόλις πρόσφατα μερικοί άνθρωποι συζήτησαν την αξία της εξέτασης της «αποτυχίας». Για το σκοπό αυτό, ο Hobbs μόλις πρόσθεσε ένα νέο τμήμα στην Οικολογία Αποκατάστασης που ονομάζεται "Set-backs and Surprises". Όπως αναφέρθηκε στο άρθρο της Φύσης, μια παρόμοια έκκλησ