Η Ανάσταση του Richard Cizik

Στις 22 Απριλίου, πριν από τέσσερα χρόνια, πέρασα την ημέρα με τον Richard Cizik για αυτή την ιστορία. Πολλά έχουν συμβεί από τότε. Το 2005, ο Cizik ήταν αντιπρόεδρος για τις κυβερνητικές υποθέσεις της Εθνικής Ένωσης Ευαγγελικών (NAE), μια επιρροή ομάδα που αποτελείται από 45.000 εκκλησίες και περίπου 30 εκατομμύρια μέλη. Ήταν πολιτικός άνθρωπος της ΝΑΕ στην DC από τον Ρήγκαν. Με την Ημέρα της Γης το 2005, όταν έφτασα στο Cizik για την ιστορία μου σχετικά με τους απίθ