Ένας πόλεμος χωρίς τέλος

Είμαι όλοι για τις ΗΠΑ που βελτιώνουν τις δυνατότητες συνεργασίας με το Μεξικό, ειδικά εάν αυτό βοηθά στην άμβλυνση των άθλιων συνθηκών των συνοριακών κοινοτήτων. Αλλά σε αυτήν την ανάρτηση στη Φυσική Ασφάλεια, ο Will Rogers ξεπερνάει όταν προτείνει ότι οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες με το Μεξικό βοηθούν τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ κατά μήκος των νότιων συνόρων. Αυτό δύσκολα μπορεί να συμβαίνει όταν τα σύνορα παραμένουν ένα βίαιο πεδίο μάχης, σε μεγάλο βαθμό επειδή η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσκολλάται επίμονα σε μια μάταιη, χρεοκοπημένη πολιτική: τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Επι