Οι νεο-πράσινες αντιφάσεις

Επειδή η Ed Abbey και ο David Foster Wallace δεν είναι πλέον γύρω μου, θα ορίσω τον Charles Bowden να παραστεί σε αυτή την επερχόμενη διάσκεψη που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστημών: Eco-Chic: Σύνδεση με ηθική, βιώσιμη και ελίτ κατανάλωση Όπως ο ανθρωπολόγος Adam Fish παρατηρεί: Το Eco-chic, όπως και πολλές άλλες κοινωνικο-πολιτιστικές εκδηλώσεις του νεοφιλελευθερισμού, είναι γεμάτες αντιφάσεις. Η βασική αντίφαση είναι ότι είναι ένα κίνημα κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα στον καταναλωτικό καπιταλισμό. Οι παραγωγοί οικολογικών προϊόντων και εμπειριών διαρθρώνονται από το κίνητρο του κ