Πράσινο Bigotry

Υπάρχει μια καλή θέση στο Grist για το λανθάνων αντι-μεταναστευτικό συναίσθημα μέσα στην ευρύτερη περιβαλλοντική κοινότητα. Όποιος είναι εξοικειωμένος με την πράσινη φανατισμό σε αυτό το θέμα έχει μάλλον προσκρούσει σε αυτό που περιγράφει ο συγγραφέας εδώ: Έτσι λοιπόν, όταν άρχισα να εργάζομαι στην περιβαλλοντική κοινότητα, με ενόχλησε να διαπιστώσω ότι, όταν φίλοι και σεβαστοί συνάδελφοι μίλησαν για τη μετανάστευση και το περιβάλλον, ήταν συχνά (αν και αθέλητα) από μια αντι- μεταναστευτική προοπτική. Οι περισσότεροι από τους πράσινους κύκλους που γνωρίζουν καλύτερα προτιμούν να μην μιλήσουν γι