Επίθεση του μύκητα ντομάτας δολοφόνος που οδηγείται από κινητό πακέτο όπλων

Στην κλασσική ιστορία του Robert Louis Stevenson, ο Δρ Henry Jekyll πίνει ένα μυστηριώδες φίλτρο που τον μετατρέπει από έναν ανώτερο πολίτη στον βίαιο, δολοφονικό Edward Hyde. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι μια τέτοια εύκολη μεταμόρφωση θα περιοριζόταν στις σελίδες της μυθοπλασίας, αλλά μια παρόμοια μοίρα μοιάζει κανονικά με έναν κοινό μύκητα που ονομάζεται Fusarium oxysporum . Μια ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον Li-Jun Ma και τον Charlotte van der Do διαπίστωσαν ότι ο μύκητας μπορεί να ανταλλάξει τέσσερα ολόκληρα χρωμοσώματα από το ένα άτομο στο άλλο. Αυτό το πακέτο είναι το γενετικό ισοδύναμο