Χαρτογράφηση της "Πράσινης Σαχάρας "

Guelta d 'Archei, Τσαντ. Πίστωση: Dario Menasce. Ο καθένας που είναι εγγράφως γνωρίζει ότι η έρημος της Σαχάρας είναι η μεγαλύτερη του είδους της στον κόσμο. Το χάσμα στην πολιτιστική, βιολογική και φυσική γεωγραφία είναι πολύ αισθητή. Η Βόρεια Αφρική είναι μέρος της Παλαιρκατικής ζώνης, ενώ οι λαοί βόρεια της Σαχάρας αποτελούν από καιρό μέρος της συνεχούς πληθυσμιακής συνοικίας. Ο κύριος συνεχώς