Θα μπορούσε μια αποθήκη σεληνιακού καυσίμου να ξεκινήσει την ανθρώπινη εξερεύνηση του βαθύ διάστημα;

Στην προηγούμενη θέση μου ξεκίνησα μια συνομιλία με τον επιχειρηματία του χώρου εναέριας κυκλοφορίας Charles Miller, ο οποίος μοιράστηκε τις ιδέες του σχετικά με το πώς το πρόγραμμα διαστημικής πτήσης της NASA για ανθρώπους έχει κολλήσει στην τροχιά χαμηλής γης και πώς θα μπορούσαμε να εισέλθουμε σε μια νέα εποχή περιπέτειας στο βαθύ διάστημα. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης επικεντρώθηκε στο ρόλο της ιδιωτικής βιομηχανίας στην ριζική μείωση του κόστους επιστροφής στη Σελήνη. Αλλά άφησε πολλά θέματα ανεξερεύνητα. Συγκεκριμένα, ήθελα να μάθω περισσότερα σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία του τι λέ