Μπορεί η νευροεπιστήμη να ενημερώσει την καθημερινή ζωή; Το "πρόβλημα μετάφρασης"

Ένα νέο άρθρο αναρωτιέται γιατί η νευροεπιστήμη δεν είχε περισσότερο "αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας". Το άρθρο, η νευροεπιστήμη και η καθημερινή ζωή: αντιμετωπίζει το μεταφραστικό πρόβλημα, προέρχεται από τους ολλανδούς ερευνητές Jolien C. Francken και Marc Slors. Είναι ένα κομμάτι που προκαλεί σκέψη, αλλά με άφησε να αισθάνομαι ότι οι συγγραφείς αναμένουν πάρα πολύ από τη νευροεπιστήμη. Δεν πιστεύω ότι οι πληροφορίες από τη νευροε