Για εκείνους που πρέπει να ροκ ... Θα χρειαστείτε αυτά

Οι άνθρωποι έχουν κάνει blogging πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά για την εκστρατεία Rock Stars of Science. Κάντε κλικ σε όλους αυτούς τους συνδέσμους για να αρχίσετε να βλέπετε την έκταση του. Γυρίζουν ελάχιστα την επιφάνεια, αλλά σαφώς, όλοι έχουν γνώμη. Αυτό είναι πολύ καλό πράγμα. Με κάποιο τρόπο, εν μέσω όλων αυτών, εί